#200156
GTV Лизгач L=300mm со делумно извлекување за дрвена фиока со тип он

278,00 ден.

Делумно извлекување тип он со амортизер

#200110
Лизгач L=450mm целосно извлекување тип он за дрвена фиокаKing slide

1.233,01 ден.

Целосно извлекување тип он

#200109
Лизгач L=400mm целосно извлекување тип он за дрвена фиокаKing slide

1.191,00 ден.

Целосно извлекување тип он

#200093
Лизгач L=500mm целосно извлекување тип он за дрвена фиока King slide

1.132,00 ден.

Целосно извлекување тип он

#200036
GTV Лизгач L=300mm со целосно извлекување за дрвена фиока со тип он

516,00 ден.

Целосно извлекување тип он со амортизер

ФИЛТЕР
OUTLET