#300016
Резе за брава никел, L=70mm

65,00 ден.

#300019
GTV Брава за стакло овална

166,00 ден.

#300001
Брава квадратна

71,00 ден.

#300071
Strong Брава за 2 стаклени врати (4-7mm)

343,00 ден.

За дебелина на стакло 4-7mm.

#300070
Strong Брава за стаклена врата(4-7mm), за 1 врата

343,00 ден.

За дебелина на стакло 4-7mm.

#300057
Cabloxx челна централна брава за 4 фиоки,L=800mm, бела

7.619,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300056
Cabloxx челна централна брава за 4 фиоки,L=800mm, црна

7.619,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300055
Cabloxx челна централна брава за 4 фиоки,L=800mm, антрацит

7.619,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300054
Cabloxx челна централна брава за 3 фиоки,L=600mm, бела

6.374,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300053
Cabloxx челна централна брава за 3 фиоки,L=600mm, црна

6.374,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300052
Cabloxx челна централна брава за 3 фиоки,L=600mm, антрацит

6.374,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300049
Lehnmann Квадратна брава

618,00 ден.

• Сетот се состои од : - Брава. - Розетна. - Цилиндар и клуч.

#300048
Lehnmann Брава за лизгачки плакар

865,00 ден.

• Сетот се состои од : - Брава. - Розетна. - Цилиндар и клуч.

#300047
Lehnmann Челна централна брава за 4 фиоки

986,00 ден.

» Бравата се монтира на фронт со отвор Ф 16,5mm. » Сетот се состои од : - Челна централна брава. - Механизам за заклучување за 4 фиоки.

#300046
Lehnmann Нумеричка брава тип 57, десна

4.755,00 ден.

» 4 знаци за кодирање, 9999 комбинации. » Едноставно поставување и промена на код. » Можност за лево, десно и вертикално поставување. » Итен сигурносен клуч во случај на заборавање на лозинката. » Сигурносната брава е заштитена од обивање Сетот се состои од: -Нумеричка брава тип 57 -Итен сигурносен клуч -Пребарувач на шифра -Прифатник за брава

#300045
Lehnmann Нумеричка брава тип 57, лева

4.755,00 ден.

» 4 знаци за кодирање, 9999 комбинации. » Едноставно поставување и промена на код. » Можност за лево, десно и вертикално поставување. » Итен сигурносен клуч во случај на заборавање на лозинката. » Сигурносната брава е заштитена од обивање Сетот се состои од: -Нумеричка брава тип 57 -Итен сигурносен клуч -Пребарувач на шифра -Прифатник за брава

ФИЛТЕР