#300016
Резе за брава никел, L=70mm

68,00 ден.

#300019
GTV Брава за стакло овална

174,00 ден.

#300001
Брава квадратна

74,00 ден.

#300071
Strong Брава за 2 стаклени врати (4-7mm)

400,00 ден.

За дебелина на стакло 4-7mm.

#300070
Strong Брава за стаклена врата(4-7mm), за 1 врата

400,00 ден.

За дебелина на стакло 4-7mm.

#300057
Cabloxx челна централна брава за 4 фиоки,L=800mm, бела

8.224,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300056
Cabloxx челна централна брава за 4 фиоки,L=800mm, црна

8.224,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300055
Cabloxx челна централна брава за 4 фиоки,L=800mm, антрацит

8.224,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300054
Cabloxx челна централна брава за 3 фиоки,L=600mm, бела

6.877,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300053
Cabloxx челна централна брава за 3 фиоки,L=600mm, црна

6.877,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300052
Cabloxx челна централна брава за 3 фиоки,L=600mm, антрацит

6.877,00 ден.

» Системот овозможува отворање на само една фиока и блокирање на останатите. » Соодветен за фиоки со метални страни Legrabox и Tandembox, како и за лизгачи за дрвени фиоки Movento и Tandem. » Голема флексибилност – употребливо за различни димензии на елементот • Сетот се состои од: - Lehmann челна централна брава - Blum механизам за заклучување на 3 или 4 фиоки.

#300049
Lehnmann Квадратна брава

650,00 ден.

• Сетот се состои од : - Брава. - Розетна. - Цилиндар и клуч.

#300048
Lehnmann Брава за лизгачки плакар

909,00 ден.

• Сетот се состои од : - Брава. - Розетна. - Цилиндар и клуч.

#300047
Lehnmann Челна централна брава за 4 фиоки

1.035,00 ден.

» Бравата се монтира на фронт со отвор Ф 16,5mm. » Сетот се состои од : - Челна централна брава. - Механизам за заклучување за 4 фиоки.

ФИЛТЕР
OUTLET