#1400900
Spax L-box сет со шрафови

14.980,00 ден.✔ залиха

#1400890
Spax Бит за шрафење,25mm Torx T-30

94,00 ден.✔ залиха

#1400889
Spax Бит за шрафење,25mm Torx T-20

94,00 ден.✔ залиха

#1400888
Spax Бит за шрафење,25mm Torx T-15

94,00 ден.✔ залиха

#700410
Spax Хол шраф торкс за MDF, PT20, 3/4 навој, 4x50mm

4,00 ден.✔ залиха

#700409
Spax Хол шраф торкс за MDF, PT20, 3/4 навој, 4x40mm

4,00 ден.✔ залиха

#700406
Spax Хол шраф торкс PT30, 3/4 навој, 6x80mm

8,00 ден.✔ залиха

#700405
Spax Хол шраф торкс PT20, 3/4 навој, 4x50mm

3,00 ден.✔ залиха

#700404
Spax Хол шраф торкс PT20, 3/4 навој, 4x30mm

2,00 ден.✔ залиха

#700403
Spax Хол шраф торкс PT20, 4x50mm

3,00 ден.✔ залиха

#700402
Spax Хол шраф торкс PT20, 4x40mm

2,00 ден.✔ залиха

#700401
Spax Хол шраф торкс PT20, 4x30mm

2,00 ден.✔ залиха

#700400
Spax Хол шраф торкс PT20, 4x16mm

1,00 ден.✔ залиха

#700399
Spax Хол шраф торкс PT20, 3.5x16mm

1,00 ден.✔ залиха

#700398
Spax Хол шраф PZ2, 3/4 навој, 4x60mm

4,00 ден.✔ залиха

#700397
Spax Хол шраф PZ2, 3/4 навој, 4x50mm

3,00 ден.✔ залиха

#700396
Spax Хол шраф PZ2, 3/4 навој, 4x30mm

2,00 ден.✔ залиха

#700395
Spax Хол шраф PZ2, 3/4 навој, 3.5x50mm

3,00 ден.✔ залиха

#700394
Spax Хол шраф PZ2, 6x80mm

8,00 ден.✔ залиха

#700393
Spax Хол шраф PZ2, 6x70mm

7,00 ден.✔ залиха

#700392
Spax Хол шраф PZ2, 6x60mm

6,00 ден.✔ залиха

#700391
Spax Хол шраф PZ2, 5x80mm

7,00 ден.✔ залиха

#700390
Spax Хол шраф PZ2, 5x70mm

6,00 ден.✔ залиха

#700389
Spax Хол шраф PZ2, 5x60mm

4,00 ден.✔ залиха

#700388
Spax Хол шраф PZ2, 5x50mm

4,00 ден.✔ залиха

#700387
Spax Хол шраф PZ2, 4x60mm

4,00 ден.✔ залиха

#700386
Spax Хол шраф PZ2, 4x50mm

3,00 ден.✔ залиха
ФИЛТЕР
КАТЕГОРИИ