#100225
Механизам за кондури,едноделен, сет

78,00 ден.✔ залиха

#100161
IF Link Механизам отварање надолу инокс N262

3.335,00 ден.✔ залиха

#100160
IF Link Механизам отварање надолу инокс A262

3.335,00 ден.✔ залиха

#100156
GTV Механизам за бифе VIM - до висина 340mm

530,00 ден.✔ залиха

#100150
IF Гасен амортизер за надолу,K12, L=355mm

1.370,00 ден.✘ залиха

#100149
IF Гасен амортизер за надолу,K12, L=244mm

1.370,00 ден.✘ залиха

#100148
IF Гасен амортизер K12, 90N, L=355mm

1.618,00 ден.✘ залиха

#100147
IF Гасен амортизер K12, 60N, L=355mm

1.618,00 ден.✘ залиха

#100146
IF Гасен амортизер K12, 100N, L=244mm

1.229,00 ден.✘ залиха

#100145
IF Гасен амортизер K12, 80N, L=244mm

1.229,00 ден.✔ залиха

#100132
Strong Механизам за бифе

50,00 ден.✔ залиха

#100131
Strong Механизам за бифе 250mm

155,00 ден.✔ залиха

#100130
Strong Механизам за бифе 200mm

132,00 ден.✔ залиха

#100112
GTV Амортизер бел 80N

98,00 ден.✔ залиха

#100111
IF Link Механизам отварање надолу инокс U262

3.335,00 ден.✔ залиха

#100097
IF Гасен амортизер Kraby, 120N, L = 355mm

1.670,00 ден.✘ залиха

Амортизер IF

#100096
IF Гасен амортизер Kraby, 45N, L = 355mm

1.670,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF

#100095
IF Гасен амортизер Kraby, 120N, L = 244mm

1.446,00 ден.✘ залиха

Амортизер IF

#100094
IF Гасен амортизер Kraby, 45N, L = 244mm

1.446,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF

#100093
Механизам за бифе 300-350mm

851,00 ден.✔ залиха

#100092
GTV Гасен амортизер мини 80N

89,00 ден.✔ залиха

#100091
GTV Гасен амортизер мини 60N

89,00 ден.✔ залиха

#100089
IF Link Механизам отварање надолу бел AL280

3.335,00 ден.✔ залиха

#100068
IF Гасен амортизер за надолу Kraby, L = 355mm

1.633,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF (за надолу)

#100067
IF Гасен амортизер за надолу Kraby, L = 244mm

1.519,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF (за надолу)

#100066
IF Гасен амортизер Kraby, 90N, L = 355mm

1.670,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF

#100065
IF Гасен амортизер Kraby, 60N, L = 355mm

1.670,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF

#100064
IF Гасен амортизер Kraby, 90N, L = 244mm

1.446,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF

#100063
IF Гасен амортизер Kraby, 60N, L = 244mm

1.446,00 ден.✔ залиха

Амортизер IF

#1100011
GTV Ротирачки метален механизам, 149х154mm

272,00 ден.✔ залиха
ФИЛТЕР
КАТЕГОРИИ