НАРАЧКА ЗА ОБРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИ

Креирање на кројна шема не е дозволено од мобилен уред. За поголема прегледност, Ве молиме да се најавите од компјутер или таблет.