#1300101

* Сите цени се со вклучен ДДВ, без вклучени трошоци за достава. Новомак го задржува правото за промена на цените и не одговара за евентуални грешки во сликите и техничките податоци.

Hranipex Чистач RI 004 Release Agent NFLY 30 литри

Залиха - има16.665,00 ден.

Опис



Со аплицирање на овој сепаратор врз притисните валјаци се спречува нивно налепување
со лепило. Ова средтсво преку самите валјаци се нанесува и на кант траката и со тоа
превентивно делува од нејзино оштетување и евентуално одлепување на заштитната
фолија од самата трака.
Со специјалниот рачен распрскувач од 500 мл може директно да се испрска на самата кант
трака.

Пакување: 30l

Подетални информации

ФИЛТЕР