#601036
NM Вагонетка-лева со меко затворање со тандем лизгач за 300mm елемент,

3.690,00 ден.

Со меко затворање/тандем лизгач

#601035
NM Вагонетка-десна со меко затворање со тандем лизгач за 300mm елемент,

3.690,00 ден.

Со меко затворање/тандем лизгач

#600451
NM Perfeta Вагонетка со телескопски лизгач со меко затворање за 150mm елемент

1.928,00 ден.

Со меко затворање/телескопски лизгаќ

#600442
NM Perfeta Вагонетка со лизгач со меко затворање за 150mm елемент,лева

2.203,00 ден.

Со меко затворање/тандем лизгач

#600441
NM Perfeta Вагонетка со лизгач со меко затворање за 150mm елемент,десна

2.203,00 ден.

Со меко затворање/тандем лизгач

#600438
NM Perfeta Вагонетка со лизгач со меко затворање за 200mm елемент,лева

2.369,00 ден.

Со меко затворање/тандем лизгач

ФИЛТЕР
OUTLET