#101209
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 ел. со висина од 450-580mm,антрацит капи

53.192,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101208
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 ел. со висина од 400-550mm,антрацит капи

52.761,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101207
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 ел. со висина од 350-399mm,антрацит капи

52.599,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101206
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 ел. со висина од 300-349mm,антрацит капи

52.437,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101205
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 450-580mm,сиви капи

53.192,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101204
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 400-550mm,сиви капи

52.761,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101203
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 350-399mm,сиви капи

52.599,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101202
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 300-349mm,сиви капи

52.437,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101201
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 450-580mm,бели капи

53.192,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101200
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 400-450mm,бели капи

52.761,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101199
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 350-399mm,бели капи

52.599,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101198
Blum Servo drive за Aventos HL,сет за 1 елемент со висина од 300-349mm,бели капи

52.437,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101197
Blum Servo drive за Aventos HS,сет за 1 елемент,со антрацит покривни капи

53.671,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101196
Blum Servo drive за Aventos HS,сет за 1 елемент,со сиви покривни капи

53.671,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101195
Blum Servo drive за Aventos HS,сет за 1 елемент,со бели покривни капи

53.671,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент.

#101194
Blum Servo drive за Aventos HF,сет за 1 елемент,со антрацит покривни капи

47.322,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент со тежина на фронтови до max.17kg.

#101193
Blum Servo drive за Aventos HF,сет за 1 елемент,со сиви покривни капи

47.322,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент со тежина на фронтови до max.17kg.

#101192
Blum Servo drive за Aventos HF,сет за 1 елемент,со бели покривни капи

47.322,00 ден.

Лесно отворање и затворање на фронтот на висечките елементи. Брза и едноставна монтажа. Безбедно за користење. Може рачно да се отвора и затвора (нема да го оштети Servo-drive моторот). Мала потрошувачка на електрична енергија. Сетот се состои од комплет Servo drive уред за 1 елемент со тежина на фронтови до max.17kg.

#101178
Blum Aventos HK-S, Tip on Механизам за подигнување 20K2E01, антрацит

3.261,00 ден.

Висина на елемент од 240 до 400mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Нема потреба од шарки.

#101177
Blum Aventos HK-S, Tip on Механизам за подигнување 20K2C00, антрацит

3.687,00 ден.

Висина на елемент од 240 до 400mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Нема потреба од шарки.

#101176
Blum Aventos HK-S, Механизам за подигнување 20K2E01, антрацит

2.644,00 ден.

Висина на елемент од 240 до 400mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Нема потреба од шарки.

#101175
Blum Aventos HK-S, Механизам за подигнување 20K2C00, антрацит

3.072,00 ден.

Висина на елемент од 240 до 400mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Нема потреба од шарки.

#101170
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 29, сив

9.822,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101169
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 27, сив

7.326,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101168
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 25, сив

6.448,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101167
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 23, сив

6.448,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101166
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 29, бел

9.904,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101165
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 27, бел

7.408,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101164
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 25, бел

6.530,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

#101163
BLUM Aventos HK, Tip on Механизам за подигнување на еден фронт 23, бел

6.530,00 ден.

Висина на елемент од 205 до 600mm. Ширина на елемент до 1800mm. Можност за комбинирање на повеќе видови на фронтови (плочести материјали, алуминиумска рамка со стакло). Лесно и тивко затворање благодарение на системот на Blumotion. Лесно отворање. Едноставна монтажа. Тродимензионално подесување на фронтот. Интегриран граничник за подесување на аголот на отворање.

ФИЛТЕР
OUTLET